top of page

Algemene voorwaarden

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN (aangepast)

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. De betaling dient tegelijk met de inschrijving volledig voldaan te worden. 

3. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

4. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangend retreat.

5. Bij annulering van deelnemers (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij bij een retreat zònder overnachtingen recht op terugbetaling van (een deel van) de verschuldigde deelnamekosten:

- Tot twee maanden voor aanvang van het retreat: 100% terugbetaling van deelnamekosten.
- Twee maanden tot zes weken voor aanvang van het retreat: 80% terugbetaling van deelnamekosten.
- Zes tot vier weken voor aanvang van het retreat: 60% terugbetaling van deelnamekosten.
- Vier tot twee weken voor aanvang van het retreat: 40% terugbetaling van deelnamekosten. 
- Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

6. Bij annulering van deelnemers (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij bij een retreat mèt overnachtingen recht op terugbetaling van een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

- Tot twee maanden voor aanvang van het programma: 50% terugbetaling van deelnamekosten.
- Twee maanden tot een maand voor aanvang van het programma: 25% terugbetaling van deelnamekosten.
- Tot twee weken voor aanvang van het programma: 10% terugbetaling van deelnamekosten.
- Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7. Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Rozekwarts Retreats zijn doorgegeven.

8. Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retreat bij te wonen en er is een wachtlijst dan is in de plaatsstelling mogelijk maar wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

8. Rozekwarts Retreats heeft het recht een retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de sessieleider of overmacht. In geval van annulering door Rozekwarts Retreats heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 

AANSPRAKELIJKHEID

1. Rozekwarts Retreats zal zorgdragen voor een goed en ordelijk verloop van de retreats.

2. Deelname aan een retreat is geheel op eigen risico. Rozekwarts Retreats is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Rozekwarts Retreats. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.


MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meld voorafgaande aan een actieve sessie altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.


WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

1. Rozekwarts Retreats heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een sessieleider wegens ziekte of andere omstandigheden de sessie niet (meer) kan verzorgen. Rozekwarts Retreats zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. Deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per e-mail over ingelicht.


HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens het retreat niet toegestaan.

2. Rozekwarts Retreats is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Rozekwarts Retreats heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens het retreat een veilige en prettige omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg.  Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Rozekwarts Retreats niet opvolgen, kunnen van het retreat weggestuurd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het retreat alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Rozekwarts Retreats.

bottom of page